Tài Liệu

Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Ngày 26/03/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Theo đó, nội dung thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công như sau:

  • Đánh giá về hồ sơ;
  • Việc đáp ứng các tiêu chí xác định dự án là dự án quan trọng quốc gia;
  • Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;
  • Đánh giá về dự báo nhu cầu, phạm vi phục vụ và dự kiến mục tiêu đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư;

Nội dung Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Bạn đang xem: Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Bài viết gần đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button