Cuộc sống

Thêm dấu trang vào màn hình chính trên iOS

Thêm dấu trang vào màn hình chính trên iOS giúp bạn thêm dấu trang ra ngoài hình chính để truy cập nhanh trang web mình yêu thích bạn nhé.

Để thêm dấu trang vào màn hình chính trên iOS bạn có thể thao tác như sau:

Bước 1. Bạn vào trình duyệt web safari.

Mở trình duyệt Safari

Bạn đang xem: Thêm dấu trang vào màn hình chính trên iOS

Bước 2. Truy cập trang web bạn muốn thêm dấu trang > Chọn biểu tượng thêm dấu trang ( Xem ảnh hướng dẫn).

Bài viết gần đây

Chọn biểu tượng thêm dấu trang

Bước 3. Thao tác vuốt sáng trái.

Thao tác vuốt sáng trái

Bước 4. Chọn thêm vào màn hình chính.

Chọn thêm vào màn hình chính

Bước 5. Chọn thêm.

Chọn thêm

Bước 6. Dấu trang đã được thêm ra màn hình chính.

Dấu trang đã được thêm ra màn hình chính

Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button