Cuộc sống

[Video] Cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet đếm tuần trong năm

Google Sheet hỗ trợ chúng ta nhiều hàm xác định ngày tháng năm cụ thể như hàm DATE, hàm TODAY, hàm MONTH, hàm YEAR,… Trong số những hàm tính thời gian các bạn đã biết gì về cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet chưa? Nếu chưa hãy tìm hiểu ngay bài hướng dẫn dưới đây nhé!

Video hướng dẫn cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet cực đơn giản:

1. Hàm WEEKNUM là gì? Ứng dụng của hàm WEEKNUM trong Google Sheet

Hàm WEEKNUM là gì?

Hàm WEEKNUM là hàm dùng để xác định một ngày trong năm thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm đó.

Bạn đang xem: [Video] Cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet đếm tuần trong năm

Công thức hàm WEEKNUM

Công thức:

Bài viết gần đây

Trong đó:

Có 2 hệ thống để xác định số tuần cho hàm WEEKNUM:

+ Hệ thống 1: Tuần đầu tiên (tuần số 1) của năm là tuần có chứa ngày 1 tháng 1 trong năm.

+ Hệ thống 2: Tuần đầu tiên (tuần số 1) của năm là tuần có chứa ngày thứ Năm đầu tiên của năm. Theo chỉ định trong ISO 8601.

Dưới đây là những loại để xác định số tuần của ngày trong năm:

Loại

Ngày mà tuần bắt đầu

Ngày mà tuần kết thúc

Hệ thống

1 hoặc bỏ qua

Chủ Nhật

Thứ Bảy

1

2

Thứ Hai

Chủ Nhật

1

11

Thứ Hai

Chủ Nhật

1

12

Thứ Ba

Thứ Hai

1

13

Thứ Tư

Thứ Ba

1

14

Thứ Năm

Thứ Tư

1

15

Thứ Sáu

Thứ Năm

1

16

Thứ Bảy

Thứ Sáu

1

17

Chủ Nhật

Thứ Bảy

1

21

Thứ Hai

Chủ Nhật

2

Ví dụ về hàm WEEKNUM

Xác định ngày 18/5/1995 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 2.

Công thức:

Ý nghĩa: Ngày 18/5/1995 thuộc tuần thứ 21 của năm 1995 dựa theo quy tắc tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1/2000 và các tuần được tính bắt đầu từ thứ Hai.

Ví dụ về hàm WEEKNUM

Ứng dụng của hàm WEEKNUM

Hàm WEEKNUM dùng để xác định một ngày thuộc tuần thứ bao nhiêu của năm. Giúp bạn biết được thời gian tuần cụ thể để sắp xếp thời gian làm việc được hợp lý hơn trong một năm.

2. Bảng lịch tuần 2021 (Lịch Việt Nam)

Sau đây là bảng số thứ tự tuần tính theo quy tắc lịch phổ biến ở Việt Nam là một tuần bắt đầu từ thứ Hai, kết thúc vào Chủ Nhật và tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1 Dương lịch:

Tuần thứ

Ngày bắt đầu (thứ Hai)

Ngày kết thúc (Chủ Nhật)

1

28/12/2020

03/01/2021

2

04/01/2021

10/01/2021

3

11/01/2021

17/01/2021

4

18/01/2021

24/01/2021

5

25/01/2021

31/01/2021

6

01/02/2021

07/02/2021

7

08/02/2021

14/02/2021

8

15/02/2021

21/02/2021

9

22/02/2021

28/02/2021

10

01/03/2021

07/03/2021

11

08/03/2021

14/03/2021

12

15/03/2021

21/03/2021

13

22/03/2021

28/03/2021

14

29/03/2021

04/04/2021

15

05/04/2021

11/04/2021

16

12/04/2021

18/04/2021

17

19/04/2021

25/04/2021

18

26/04/2021

02/05/2021

19

03/05/2021

09/05/2021

20

10/05/2021

16/05/2021

21

17/05/2021

23/05/2021

22

24/05/2021

30/05/2021

23

31/05/2021

05/06/2021

24

06/06/2021

12/06/2021

25

13/06/2021

20/06/2021

26

21/06/2021

27/06/2021

27

28/06/2021

04/07/2021

28

05/07/2021

11/07/2021

29

12/07/2021

18/07/2021

30

19/07/2021

25/07/2021

31

26/07/2021

01/08/2021

32

02/08/2021

08/08/2021

33

09/08/2021

15/08/2021

34

16/08/2021

22/08/2021

35

23/08/2021

29/08/2021

36

30/08/2021

05/09/2021

37

06/09/2021

12/09/2021

38

13/09/2021

19/09/2021

39

20/09/2021

26/09/2021

40

27/09/2021

03/10/2021

41

04/10/2021

10/10/2021

42

11/10/2021

17/10/2021

43

18/10/2021

24/20/2021

44

25/10/2021

31/10/2021

45

01/11/2021

07/11/2021

46

08/11/2021

14/11/2021

47

15/11/2021

21/11/2021

48

22/11/2021

28/11/2021

49

29/11/2021

05/12/2021

50

06/12/2021

12/12/2021

51

13/12/2021

19/12/2021

52

20/12/2021

26/12/2021

53

27/12/2021

02/01/2022

3. Cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet

Cho bảng sau gồm danh sách các ngày, hãy tính số thứ tự của tuần trong năm với ngày tương ứng.

Bước 1: Nhập công thức tại vị trí cần tính, dưới hình nhập tại ô C2: =WEEKNUM(A2;B2).

Nhập công thức tại ô C2: =WEEKNUM(A2;B2)

Nhập công thức tại ô C2: =WEEKNUM(A2;B2)

Bước 2: Nhấn enter, ta nhận được kết quả ngày 1/1/2021 là tuần số 1 trong năm 2021.

Kết quả ngày 1/1/2021 là tuần số 1 trong năm 2021

Kết quả ngày 1/1/2021 là tuần số 1 trong năm 2021

Bước 3: Sao chép công thức từ ô vừa nhập đến các ô cần tính còn lại. Ta sẽ biết được ngày đó thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm.

Sao chép công thức từ ô vừa nhập đến các ô cần tính còn lại

Sao chép công thức từ ô vừa nhập đến các ô cần tính còn lại

4. Một số câu lệnh (hàm) kết hợp với hàm WEEKNUM

Kết hợp với hàm TODAY

Sử dụng hàm WEEKNUM kết hợp hàm TODAY để xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm.

Công thức:

Ý nghĩa: Hôm nay thuộc tuần thứ 34 của năm 2021 dựa theo quy tắc tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1/2021 và các tuần được tính bắt đầu từ Chủ Nhật.

Xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm

Xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm

Sử dụng hàm WEEKNUM kết hợp hàm TODAY để xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 21.

Công thức:

Ý nghĩa: Hôm nay thuộc tuần thứ 33 của năm 2021 dựa theo quy tắc tuần chứa thứ Năm đầu tiên của năm và các tuần được tính bắt đầu từ thứ Hai (Nghĩa là từ ngày 4/1/2021 đến ngày 10/1/2021 được tính là tuần số 1).

Xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 21

Xác định ngày hôm nay là tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 21

Kết hợp với hàm DATE

Sử dụng hàm WEEKNUM kết hợp hàm DATE để xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm.

Công thức:

Ý nghĩa: Ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ 25 của năm 2000 dựa theo quy tắc tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1/2000 và các tuần được tính bắt đầu từ Chủ Nhật.

Xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm

Xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm

Sử dụng hàm WEEKNUM kết hợp hàm DATE để xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 15.

Công thức:

Ý nghĩa: Hôm nay thuộc tuần thứ 24 của năm 2021 dựa theo quy tắc tuần đầu tiên của năm là tuần có ngày 1/1/2000 và các tuần được tính bắt đầu từ thứ Sáu.

Xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 15

Xác định ngày 15/6/2000 thuộc tuần thứ bao nhiêu trong năm theo loại 15

5. Các lưu ý khi sử dụng hàm WEEKNUM trong Google Sheet

– Khi nhập công thức hàm bạn có thể bỏ qua đối số thứ hai là “loại giá trị” hoặc nhập theo nhu cầu của bạn vì hàm đã mặc định loại giá trị là 1. Nhưng đối số đầu tiên “ngày tháng” là bắt buộc nên bạn chắc chắn phải nhập nhé.

– Hàm WEEKNUM trả về giá trị là số nguyên, có giá trị từ 1 đến 53 tương ứng với tuần thứ mấy trong năm.

Lưu ý cách xác định tuần trong năm: 1 năm bình thường sẽ có 52 tuần và lẻ 1 ngày. Còn 1 năm nhuận sẽ có 52 tuần và lẻ 2 ngày. Do đó, trong năm 2021 là năm không nhuận nên sẽ có 52 tuần và lẻ 1 ngày.

6. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm WEEKNUM

Lỗi #VALUE!

Nguyên nhân xảy ra lỗi: Lỗi #VALUE! xuất hiện do bạn đã nhập giá trị ngày không hợp lệ. Đó có thể là giá trị văn bản.

Cách khắc phục: Kiểm tra lại giá trị đã nhập đúng hay chưa, hoặc sử dụng kết hợp với hàm DATE để hạn chế sai sót trong quá trình nhập.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

Lỗi #ERROR!

Nguyên nhân xảy ra lỗi: Lỗi #ERROR! xuất hiện do bạn đã nhập sai cú pháp của hàm.

Cách khắc phục: Nhìn vào công thức trong hình ta thấy do trong hàm đã nhập sai dấu chấm phẩy ngăn cách giữa các đối số trong hàm. Sửa lại dấu phẩy (,) thành dấu chấm phẩy (;).

Lỗi #ERROR!

Lỗi #ERROR!

Lỗi #NUM!

Nguyên nhân xảy ra lỗi: Lỗi #NUM! xuất hiện do bạn đã nhập sai loại giá trị của hàm.

Cách khắc phục: Xem lại bảng loại giá trị đã được quy ước sẵn để sửa lại.

Lỗi #NUM!

Lỗi #NUM!

7. Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hàm WEEKNUM

Câu hỏi: Vì sao khi nhập =WEEKNUM(dd/mm/yyyy) lại trả về 52?

Trả lời: Trả về 52 là không chính xác bởi vì bạn đã nhập sai cách thức của công thức hàm. Công thức đúng là =WEEKNUM(“dd/mm/yyyy”).

Lỗi trả về 52

Lỗi trả về 52

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button